Ortaklarımıza İndirimli Kredi Müjdesi
 
 
2012 yılında kooperatif ortaklarına indirimli faiz oranları üzerinden kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı
 
 
Kooperatif ortaklarına 2012 yılında tarımsal üretime yönelik düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 22 Şubat 2012 tarih ve 28212 sayılı Resmi Gazete�de yayınlandı.
 
Buna göre;
Vadesi geçen kredi borcu bulunmayan ya da vadesi geçen borcu ertelenmemiş, taksitlendirilmemiş veya yapılandırılmamış ortaklara, Kararnamede belirtilen esas ve kıstaslara uygun olmak koşuluyla % 0 ile % 9 faiz aralığında kredi kullandırılabilecektir.
Kredi konuları ve konularına göre uygulanacak limit ve indirim oranları;
Kararnamede, geçmiş yıl uygulamalarından farklı olarak; yatırım dönemi, limit uygulaması yanında ortakların kullanacakları krediler için güncel ÇKS kayıtlarına göre yatırım kredisi kullanan ortakların yatırım kredisine konu varlıklar (hayvan, traktör v.b) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi uygulaması getirilmiştir.
 
Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kullandırılacak kredilerin teknik kıstaslarına ilişkin tebliğ henüz yayınlanmamış olup, tebliğin yayınlanmasını müteakip konularına göre kararname kapsamında kredi kullandırılacaktır.
 
 
Yayin Tarihi : 01.03.2012