İndirimli kredilerde yeni faiz oranları belli oldu
 
 
Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla, T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nce tarımsal üretime yönelik düşük faizli (indirimli faiz oranı üzerinden) yatırım ve işletme kredisi kullandırılmasına ilişkin 2010/6 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 29/01/2010 tarih ve 27477 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
 
 
Üreticilerin tarımsal üretime yönelik girdi ve finansman ihtiyaçlarının karşılamak üzere, kredi kullanımına ilişkin kredi mevzuatı usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla, Kararnamede belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak,  kredi konularına göre yeni faiz oranlarından kredi kullandırılacaktır. Kararname 01.01.2010 tarihinden itibaren kullandırılan/kullandırılacak krediler için geçerli olacaktır.
 
14 Ocak 2010 tarihinden itibaren kararname kapsamında kullandırılacak kredilere  % 0  ile % 9,75 aralığında faiz uygulanacaktır. Yeni düzenlemeyle birlikte indirimli kredilerde faiz oranları şu şekilde oldu:
1) İyi Tarım Uygulamaları %5,2
2) Organik Tarım %5,2
3) Sertifikalı, Tohum, Fide, Fidan Üretim Kullanımı %6,5
4) Standart Fidan %6,5
5) Süt sığırcılığı %5,2
6) Damızlık Etçi Sığır Yetiştiriciliği %6,5
7) Damızlık Düve Yetiştiriciliği %5,2
8) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır manda) %6,5
9) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği %6,5
10) Arıcılık (İşletme) %6,5
11) Büyükbaş hayvan Besiciliği  %6,5
12) Küçükbaş hayvan Besiciliği  %6,5
14)Yumurta Tavukçuluğu %6,5
15) Et Tavukçuluğu %6,5
16) Su ürünleri yetiştiriciliği %6,5
17) Diğer sulama sistemleri (derin kuyu açılması ve benzeri) %5,2
18 ) Tarla İçi Modern Basınçlı Sulama Sistemleri (Damla Sulama Yağmurlama Sulama) %0 
19) Tarımsal Mekanizasyon (yatırım) (Traktör ve biçerdöver hariç) %6,5
20) Kontrollü örtü altı (Seracılık) yetiştiriciliği %6,5
21) Diğer İşletme ve Yatırım Kredileri %9,75
Yayin Tarihi : ..